Vzkazy nebo dotazy mi můžete zanechat v Návštěvní knize

Nemoci vodních želv

18. srpna 2010 v 11:38 | Staňulii |  VODNÍ ŽELVY - CHOV

Jaké nemoci mohou vodní želvy mít:

      Infekční (virové a bakteriální).
     Neinfekční (parazitární, plíšňové, nemoci z nedostatku vitamínů a minerálních látek, novotvary a vývojové anomálie).
     Při každém podezření z onemocnění je potřeba dát zvíře do karantény a celkově mu zvýšit teplotu jeho životního prostředí. Tyto pravidla jsou obecná jak pro vodní želvy tak i suchozemské.

Deformace krunýře

     Příznaky: Krunýř je nepravidelně utvářený. Může se vyboulit nebo propadnout, silně zploštit nebo vytvořit otvory. Velmi hojný je velbloudovitý vzhled.     
     Příčina: Základem je nedostatek vitamínů nebo vápníku, způsobený špatným, jednostranným krmením. Z jiných příčin padá v úvahu příliš rychlý růst následkem překrmování, příliš vysoká teplota nebo poranění krunýře.     
     Ošetření: Náprava je možná, pokud nejde o mladé zvíře nebo pokud je deformace krunýře v počátečním stadiu. Zlepšení výživy a pravidelné ozařování UV lampou může zabránit dalším škodám na zdraví zvířete.     
     Vyhlídky na uzdravení: Pokud byly chovatelské závady příliš velké, velmi malé!

Kůže napadená bakteriemi

     Příznaky: Zvíře vypadá jako by bylo pokryté slizem. Na jednotlivých místech těla poškozená kůže.
    Diagnóza: Odebraný sliz je nutné poslat na vyšetření do veterinární laboratoře.
     Příčina: Většinou chyba prostředí, např. nevhodné podmínky chovu, nečisté prostředí, ale také kožní onemocnění.
     Ošetření: Podle předpisu lékaře.
     Vyhlídky na uzdravení: Dobré.

Měknutí krunýře (křivice)

     Příznaky: Krunýř budí dojem gumy. Lehko se deformuje nebo promáčkne.
     Příčina: Křivice je následek nedostatku vitaminů, vápníku a slunečního záření.
     Ošetření: Plnohodnotné krmení s dostatkem vápníku a vitamínů a současně ozařování buď sluncem nebo UV lampou. V těžších případech injekce vitaminu D u veterinárního lékaře.
     Vyhlídky na uzdravení: Lze dosáhnout úplného zpevnění krunýře. Většinou však zůstávají více méně nápadné deformace.

Naběhlá víčka

     Příznaky: Oční víčka jsou napuchlá a slepená. Zvíře nemůže oči ani částečně otevřít. Tato choroba většinou souvisí s odmítáním potravy a s větší ztrátou hmotnosti.
     Příčina: Není dosud plně objasněna. Zpravidla jde o onemocnění Harderových žláz (žláz v očnici) vyvolané většinou nízkými teplotami.
     Ošetření: Opatrně nanášíme doporučenou oční mast. Při těžkém onemocnění veterinář může dávat injekce vitamínu A.
     Vyhlídky na uzdravení: Přestože jde o onemocnění těžké, dobré nebo nadějné.
natekle oci

Nádory, karcinom, zbytnění

    Příznaky: V oblasti krunýře nebo pod kůží se projevují ojedinělé nebo četnější ztluštěniny. Na pohmat jsou tvrdé a v tom případě hrozí nebezpečí, že jde o karcinom nebo jiný nádor, případně zbytnění. Možné je také napadení parazity.
     Ošetření: Laik nemůže dělat nic. Operativní odstranění přenecháme veterináři.
     Vyhlídky na uzdravení: Je-li nádor benigní, uspokojivé. U maligních nádorů je lépe zvíře uspat. Při napadení parazity je nejprve třeba odstranit je.

Nachlazení, rýma a zápal plic

     Příznaky: Nepravidelné dýchání spojené s pískáním, vyměšování hlenu (vznik bublinek u nosu), neochota k plavání, apatie.
     Příčina: Průvan, příliš velké rozdíly teplot, vzduchu a vody, všeobecně špatný zdravotní stav zvířete se sníženou odolností.
    Ošetření: Pokud jde jenom o rýmu, stačí zlepšení životních podmínek k naprostému uzdravení. Zvýšení teploty vody a vzduchu na 29 - 30 °C, heřmánkové koupele a případně veterinářem doporučené léky mívají vždy úspěch.
     Velmi důležité: Úplná izolace postižených zvířat!
    Vyhlídky na uzdravení: V lehčích případech rýmy dobré, pokud nemoc příliš pokročila, jsou vyhlídky na uzdravení malé.

Napadení klíšťaty

     Příznaky: Na měkkých částech zvířete se objevují kulatá hnědá cizí tělíska.
     Příčina: Nedostatečná hygiena v teráriu nebo napadení při chovu venku.
     Ošetření: Klíšťata natíráme olivovým olejem a po dvaceti minutách odstraníme pinzetou. Hlavu klíštěte nesmíme utrhnout, hrozil by zánět.
     Vyhlídky na uzdravení: Dobré.

Napadení plísněmi

     Příznaky: Napadená místa vyhlížejí jako pokrytá vatou. Většinou jsou to rány nebo škrábance.
     Ošetření: Rychlá izolace napadeného zvířete. Postižená místa je třeba natírat roztokem hypermanganu draselného (1 g v deseti litrech vody). Je třeba potírat je tak dlouho, až zmizí všechny známky onemocnění. Další ošetření může spočívat v koupání zvířete v roztoku Salufitu (jedna tableta ve dvou litrech vody).
     Vyhlídky na uzdravení: Při správném rozpoznání nemoci dobré.
napadeni houbou
želva napadená houbou

Napadení ploštěnkami nebo pijavkami

     Příznaky: Želvy se pokoušejí škrábat, na měkkých částech nacházíme ploštěnky nebo pijavky. Při prohlídce tyto vnější parazity snadno odhalíme.
     Příčina: Objevují se jen u zvířat chovaných volně nebo přinášíme-li do terária rostliny z volné přírody, z vod zamořených červy.
     Ošetření: Potření štětečkem namočeným v olivovém oleji tyto parazity usmrtíme a odstraníme. Rybníček, ve kterém se rozmnožili, vyprázdníme a dokonale vyčistíme. Pouhé vyschnutí nestačí.
     Vyhlídky na uzdravení: Dobré, pokud nedojde k zavlečení vnitřních cizopasníků nebo přenosu některé nakažlivé nemoci.

Napadení roztoči

     Příznaky: Na kůži se objevují malé pohyblivé body načervenalé barvy. Želvy se pokoušejí drbat. Lupou velmi snadno rozeznáme roztoče, jichž existuje více druhů.
     Příčina: Při volném chovu invaze z okolní přírody, případně získáme-li nové zvíře chované v nehygienických podmínkách.
     Ošetření: Vydrbat 0,5% roztokem Malathionu nebo vykoupat v 0,2% roztoku Neguvonu. Je nutné dezinfikovat neobsazené akvaterárium 1,5% roztokem téhož přípravku a potom dobře vymýt a vyčistit i příslušenství.
     Vyhlídky na uzdravení: Dobré, pokud nedošlo k přenosu vnitřních cizopasníků nebo nemocí.

Nedostatek vitaminů

Vitamin A
     Příznaky: Poruchy vidění, vnímavost k nákazám, onemocnění kůže a nehojící se poranění. Zejména poruchy vidění prozrazují nedostatek vitaminu A.
     Ošetření: Přídavek vitaminových preparátů do potravy.
Vitamin B-komplex
     Příznaky: Apatie a zažívací potíže.
     Ošetření: Doplnění potravy různými formami vitaminu B.
Vitamin C
    Příznaky: Vnímavost k chorobám. Krvavý sliz v tlamě naznačuje vážný nedostatek vitaminu C, kurděje.
     Ošetření: Přídavek značných dávek vitamínu C do potravy.
Vitamin D
     Příznaky: Křivice.
     Ošetření: Přídavek vitaminu D, případně A a D
Vitamin E
     Příznaky: Neplodnost.
     Ošetření: Přídavek vitaminu E.
Vitamin F
     Příznaky: Onemocnění kůže, kůže v šupinkách odpadává, krvácející místa se těžko hojí.
     Ošetření: Přídavek vitaminu F.

Odřená místa na břišním krunyři (plastronu)

     Příznaky: Odřeniny na mnoha místech plastronu jsou stopy po tření tzv. dírky. Drápky jsou často až nápadně obroušené.
     Příčina: Hrubé podloží (půda, zemina, poškození při dopravě).
    Ošetření: Vnější podmínky se musí změnit, podklad je třeba nahradit jemnějším materiálem. Jsou-li rohovité destičky příliš postiženy, doporučuje se antibiotiky ošetřit měkkou tkáňnebo jednou deně koupat 15min. v nati řepiíu je to dlouhodoba záležitost.
     Vyhlídky na uzdravení: Dobré.

Otoky

     Příznaky: Ztluštění kůže nebo puchýře vyplněné tekutinou. Po vyprázdnění nebo prasknutí puchýřky zmizí, protože jsou vyplněny tekutinou (lymfou) a nemají žádné pevné struktury.
     Příčina: Vady výměny látkové, vyvolané jednostranným krmením nebo opravdu závažným nedostatkem vitaminů.
     Ošetření: Rychlé zavedení všestranného krmiva. Okamžitě podat dávku multivitaminových preparátů. Pokud se otevřené puchýře nehojí ani ve sterilních podmínkách, je zapotřebí vyhledat pomoc veterináře.
      Vyhlídky na uzdravení: V počátečním stadiu skutečně dobré.

Otravy

     Příznaky: Želva vyvrhuje potravu, potácení a zmatené plavací pohyby. Průjem.
     Příčina: K otravě může dojít zkaženou potravou nebo insekticidem, který byl v blízkosti zvířete rozprašován. Venku sbírané rostlinné částice potravy mohou být zasaženy pesticidy.
     Ošetření: Úplná výměna vody. Při špatném plavání snížit stav vody tak, aby se želvy nemohly utopit. Přivolat veterináře!
     Vyhlídky na uzdravení: Velmi rozdílné podle druhu jedu a stupně otravy a podle stavu a věku zvířete.

Poranění

     Příznaky: Krvavá či mokvavá místa na měkkých částech, zejména na hlavě a na nohách.
     Příčina: V hustě obsazeném akvateráriu poranění při páření, při zápase o potravu nebo nehody.
     Ošetření: Dezinfekce ran, izolace poraněného zvířete a chov v suchu. Rány je možné zasypávat nebo jednou deně koupat 15min. v nati řepiíu je to dlouhodobá záležitost ale krásně srůstá.
     Vyhlídky na uzdravení: Podle stupně poranění.

Poškození kůže nebo krunýře

     Příznaky: Na hřbetním nebo břišním krunýři chybějí jednotlivé destičky. Kůže na hlavě nebo končetinách měkne.
     Příčina: Normální závady růstu u mladších želv.
    Ošetření: Není nutné. Jen při zánětu nebo napadení plísní je zapotřebí zasáhnout.
nekroza krunyre
nekróza krunýře

Potíže při svlékání

     Příznaky: Kůže na měkkých částech těla se zdá napjatá nebo posunutá, kousky staré kůže se neodlupují, jak by správně měly.
     Příčina: Většinou vada výměny látkové, případně nevhodné podmínky chovu.
     Ošetření: Postižená místa natíráme hydrokortizonovou mastí.
     Vyhlídky na uzdravení: Dobré.

Průjem

     Příznaky: Trus není pevný jako obvykle, ale řídký, zvíře trousí častěji a projevuje známky silné nevolnosti.
     Příčina: Nejčastěji spočívá důvod v krmení, které je nevhodné nebo je tělo nesnáší. Průjem také může vyvolat překrmování nebo krmení zkaženou potravou.
     Ošetření: K nápravě většinou stačí dva až čtyři dny trvající půst. Pokud během této doby průjem neustoupí, podáváme kousky masa, (srdce, ledviny) naplněné tabletami živočišného uhlí.
     Vyhlídky na uzdravení: Téměř vždy velmi úspěšné.

Spáleniny

     Příznaky: Puchýře na kůži, případně zuhelnatělá místa na krunýři.
     Příčina: Nehoda při příliš dlouhém styku s osvětlovacím nebo topným tělískem, častou příčinou je nesprávná elektrická instalace nebo její závada.
    Ošetření: Rány ani puchýře neotvíráme a potřeme je mastí na spáleniny. Regenerace krunýře trvá velmi dlouho.
     Vyhlídky na uzdravení: Podle stupně spálení přiměřené až dobré.

Výhřez střeva

     Příznaky: Konečník více méně vyčnívá z kloaky a při pohledu zezadu je dobře viditelný.
     Příčina: Důvody tohoto jevu nejsou dostatečně známé, ale předpokládá se, že to zaviňují špatné životní podmínky a nesprávné krmení způsobující zácpu.
     Ošetření: Zlepšení životních podmínek. Veterinář může střevo vpravit zpět do dutiny břišní, případně pomohou masáže řitní oblasti. Důležité však je i správné krmení.
     Vyhlídky na uzdravení: Pokud nedojte k poranění např. jinými želvami, je uzdravení možné.
vyhrez streva

Vychlípení penisu

      Příznaky: Penis samečků vyčnívá z kloaky.
     Příčina: Přichází většinou po páření a důvodem je poškození zatahovacího svalstva.
     Ošetření: Rychlé vpravení zpět, protože je možné poranění jinými želvami. Pokud během několika dnů nedojde k nápravě, je nutné vyhledat veterináře.
     Vyhlídky na uzdravení: Dobré, pokud je zvíře v klidu, většinou dojde k samovolné nápravě.

Zácpa

     Příznaky: Pravidelná produkce trusu je omezená nebo řídká. Snadněji to zaznamenáme u jednotlivě chovaných zvířat.
     Příčina: Různé problémy zažívací soustavy, často nedostatek pohybu, ale také překrmování nevhodnou potravou.
     Ošetření: Výměna vody s vyšší teplotou vede mnohdy ke zlepšení . Doporučuje se také zvětšit možnosti pohybu, např. přenést zvíře do koupací vany.
     Vyhlídky na uzdravení: Zpravidla dobré. I nadále je však nutné dodržovat stravovací pravidla.

Zadržené vejce

     Příznaky: Ochromení zadních nohou, neklidné pohyby na povrchu půdy. Často samice snese jen jedno nebo dvě vejce a ostatní zadrží. Nechutenství. Nápadné je odlehčovací postavení, to znamená, že se zvíře zavěšuje zadní částí na kameny apod., aby odlehčilo tělu. Nejjistější opatření je rentgenové vyšetření u veterináře.
    Příčina: Vyrušení při snůšce, nesprávná úprava ubikace, nadprodukce vápenných žlaz.
     Ošetření: 1 až 2x denně po 30 minutách buď zahřátí infračerveným světlem nebo teplou koupelí. Teplotu vody je nutné stále udržovat na 30°C. Vyhledejte veterináře. Pomohou injekce oxytocinu. Snůška by měla pokračovat po půl hodině. Bohužel je někdy nezbytný chirurgický zákrok.
     Vyhlídky na uzdravení: Při včasném ošetření a injekcích velmi dobré. Bez následků.
zadrzeni vajec

Zánět očí

     Příznaky: Zvířata stále přivírají oči, spojivky jsou více méně zarudlé, v koutcích očí se objevují výměšky.
     Příčina: Příčiny mohou byt různé, např. infekce, cizí tělíska v oku, poranění nebo příliš nízká teplota v chovu.
     Ošetření: Oddělení postižených zvířat, koupání nebo oplachování ve 30°C teplém heřmánkovém čaji, denně obnovovaném. Případně ošetření odpovídající oční mastí. Cizí tělíska může odstranit pouze veterinář!
     Vyhlídky na uzdravení: V počátečním stadiu velmi nadějné.

Ochromení

     Příznaky: Zvíře nemůže používat končetiny, volně mu visí nebo jsou všelijak zkroucené. Při ohmatání postižené části se neprojevuje žádná reakce ani obrana. Zvíře je neschopné pohybu buď částečně nebo úplně.
     Příčina: Většinou se zchromnutí projevuje u starých zvířat, ale je také následkem vyhladovění nebo infekcí postihujících nervovou soustavu případně po otravách.
     Ošetření: Nízký stav vody (ochrana před utopením), silné dávky vitaminů, ozáření UV lampou, vysoká teplota vody. Je nezbytné požádat o radu veterináře.
     Vyhlídky na uzdravení: Různé, podle příčiny a stupně postižení.

Bílé skvrny

     Příznaky: Na břišní a hřbetní straně krunýře se objevují světlé skvrny. Většinou je provází i ztráta chuti k jídlu, případně odmítání potravy.
      Příčina: Dosud neznámá, ale zřejmě jde o nedostatek vitamínů.
      Ošetření: Pravidelné koupele v roztoku kuchyňské soli 1:100, potírání skvrn alkoholem, dávky antibiotik, případně vitaminu D3.
      Vyhlídky na uzdravení: Ošetření nemívá velký úspěch. Nadějnější je zlepšení podmínek.

Zlomeniny nebo pukliny krunýře

     Příznaky: V krunýři se náhle objevují trhliny, zlomy nebo jiná poškození.
     Příčina: Mechanická poškození, nehody, tlak apod.
    Ošetření: Dezinfekce a vyčištění případných ran. Urychlování procesu hojení potravou bohatou na vápník a vitaminy nebo jednou deně koupat 15min. v nati řepíku, dlouhodobá záležitost.
     Vyhlídky na uzdravení: Podle rozsahu poranění různě dobré.

Zvětšení štítné žlázy (vole)

     Příznaky: Neobvyklé ztluštění štítné žlázy, případně obtíže při dýchání.
     Příčina: Nedostatek jódu.
     Ošetření: Pravidelně do vody přidávat jodid draselný.
     Vyhlídky na uzdravení: Při včasném rozpoznání dobré.

Žaludeční a střevní paraziti

     Příznaky: Trus je neobvykle tvarovaný, ztráta hmotnosti při přiměřeném příjmu potravy. Při silném napadení vzrůstající apatie a úhyn zvířete.
     Diagnóza: Vyšetření trusu. Při napadení většinou parazitických červů jsou zakalené oči. Salmonely a améby zjistí jen odborník v laboratoři.
     Příčina: Salmonely žijí téměř u každé želvy v zažívacím traktu. 0nemocnění vyvolají změny prostředí nebo celkového stavu zvířete. Tasemnice a hlísti, zejména jejich mezistadia, bývají obsažena v krmení.
     Ošetření: U salmonelózy je třeba nejméně jeden týden, ale raději až do vymizení příznaků choroby, denně obohacovat potravu 50 mg chloramfenikolu. Améby potlačí přípravek Clont firmy Bayer. Dávkování jednou týdně 62,5 mg na kilo tělesné váhy, opakovat po dvoutýdenní pauze. Proti tasemnicím se používá Droncit téže firmy a to 25 mg na kilogram tělesné váhy. Stačí jednA dávka. Hlísti se vypudí podáváním Panacuru během pěti dnů v dávce 50 mg na kilo.
     Vyhlídky na uzdravení: V počátečních stadiích ve všech případech dobré. Při delším onemocnění a silném napadení zvířat horší, možné jsou i další komplikace.

Karanténa nemocných želv

     Při chovu je potřeba mít jedno (nebo více) karanténích akvaterárií, kam se mohou umístit nemocné nebo nově přinesené želvy.
     Nové želvy nejprve vykoupeme ve vlažné vodě (do 30 °C), jako desinfekci můžeme použít kuchyňskou sůl (do 10 l čajovou lžičku). Dále sledujeme chování želv a jejich výkaly.
     Tyto prostory by měly být snadno čistitelné a udržovatelné, žádné přehnané vybavení a ozdoby. Nejlépe např. celoskleněná nádoba.
     Vodu měníme minimálně jednou denně, teplota by se měla pohybovat okolo 28 °C. V případě, že si nebudeme vědět se želvou pomoci, vždy vyhledat veterináře.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 hry-online-zdarma-superhry hry-online-zdarma-superhry | Web | 28. srpna 2011 v 20:19 | Reagovat

Chceš vyhrát super telefon Nokia E7? Podívej se na http://raketka.cz/soutez-o-telefon-nokia-e7 a hlasuj(zabere to max 1 minutku) :)

2 paja paja | 19. listopadu 2011 v 20:30 | Reagovat

:-D  8-O  8-O  8-O  8-)  :-?

3 annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna | 7. prosince 2011 v 18:02 | Reagovat

ty želvy to nemají snadne :-(

4 andílek andílek | 18. prosince 2012 v 17:40 | Reagovat

to je hrozný podle tohohle má moje želva ochromení O_O  O_O je mi z tohoh na :-!

5 sherri hill prom dresses sherri hill prom dresses | E-mail | Web | 12. ledna 2013 v 14:19 | Reagovat

An open public specific description to panic attacks is often as practices: Panic attacks seem to be immediate and also repeated surges regarding strenuous and even mind-boggling fear.
http://www.speakdress.com/train.html

6 Klára Nováková Klára Nováková | E-mail | 8. prosince 2013 v 13:13 | Reagovat

Dobrý den,chtěla bych se zeptat na svou želvičku,než sní půjdu k veterináři...
Želva má 15 let :),nyní pořád zavírá levé oko,ale nemá je oteklé.nevíte co by to mohlo být? díky za jakoukoliv odpověď..Klára :-)

7 Tomas Tomas | 19. září 2016 v 18:42 | Reagovat

Dobry den mam problem s zelvickou,,jeji ani ne rok a ma na kuzi bile pipunky jakoby puchyrky,z teple vody to asi nebude ma furt 25 stupnu nevite cim by to mohlo bejt,nebo jak je zkusit lecit dekuji za odpoved.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama